درباره ما

عنوان نشریه  معرفت شیعه
مدیر مسئول و صاحب امتیاز سید مهدی علیزاده موسوی
زبان نشریه فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)
نظم انتشار فصلنامه
کشور محل انتشار ایران قم
حوزه تخصصی ادیان و مذاهب – شیعه
نوع داوری دو سو ناشناس
رتبه علمی  علمی تخصصی