راهنمای نویسندگان

شرایط اولیه پذیرش مقاله

* نشریه «معرفت شیعه» در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است.

*  مقالات ارسالی به مجله «معرفت شیعه» نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

 

شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

چنانچه مقاله مستخرج از:

پایان نامه (عنوان کامل،استاد راهنما، تاریخ دفاع، دانشگاه محل تحصیل)

طرح پژوهشی (عنوان کامل طرح، تاریخ اجرا، همکاران طرح، سازمان مربوطه)

ارائه شفاهی در همایش و کنگره (عنون کامل همایش یا کنگره، تاریخ، سازمان مربوطه)

خاصی باشد، نویسنده موظف است اطلاعات دقیق اثر وابسته را ذکر کند. در غیر این صورت در هر مرحله ای که نشریه متوجه عدم اطلاع رسانی نویسنده شود، مطابق مقررات برخورد می کند.

روند ارسال مقاله به نشریه

– نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت ارسال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.

– نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.

 

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش

مجله «معرفت شیعه» فقط مقالاتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته های جدید  است را می پذیرد.

– مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی، ترجمه معذور است.

فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:

1. فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)

2. فایل مشخصات نویسندگان (به زبان فارسی و انگلیسی)

(ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال دو فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است).

 *نویسندگان باید مقالات خود را براساس نرم افزار ویراستیار تنظیم کرده باشند.

حجم مقاله

 تعداد واژگان مقاله: بین7 تا 15 صفحه

تعداد کلیدواژه ها: 3 تا 7 کلیدواژه

تعداد واژگان چکیده: 150 تا 200 واژه (چکیده باید شامل هدف، مساله یا سوال اصلی پژوهش، روش شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد)

 نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.

فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌ شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌ رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد.

**تغییر تاریخ ارسال و پذیرش مقالات، اسامی نویسندگان و ترتیب آنها در مقاله و مشخصات سازمانی نویسندگان بعد از ثبت در سامانه به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:

  1.  اعضای هیات علمی

رتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی

  1.  دانشجویان

دانشجوی (کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی

3افراد و محققان آزاد

مقطع تحصیلی (کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی

4.طلاب

سطح(2،3،4)، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

ساختار مقاله

بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:

1. عنوان

2. چکیده فارسی (تبیین موضوع/مساله/سوال، هدف، روش، نتایج)

3. مقدمه (شامل تعریف مساله، پیشینه تحقیق (فارسی و انگلیسی)، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و دلیل جدید بودن موضوع مقاله)

4. بدنه اصلی (توضیح و تحلیل مباحث)

5. نتیجه گیری (بحث و تحلیل نویسنده)

6. بخش تقدیر و تشکر: پیشنهاد می شود از مؤسسه‌های همکار و تأمین کننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته‌، یا در تهیه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز تلاش نموده‌اند و نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تنظیم مقاله زحمت کشیده‌اند، با ذکر نام، قدردانی و سپاس‌گزاری شود. کسب مجوز از سازمان‌ها یا افرادی که نام آن‌ها برای قدردانی ذکر می‌شوند، الزامی است.

7. منابع (منابع غیرانگلیسی علاوه بر زبان اصلی، باید به انگلیسی نیز ترجمه شده و بعد از بخش کتابنامه، ذیل عنوان References درج شوند).

 درج پانویس، ارجاعات درون متن و منابع

*** روش استناد دهی: APA

 درج پانویس

* از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری شود.

*  اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.

* از نقل قول های مستقیم و طولانی پرهیز شود (لازم است حتما در مقاله مشخص باشد کدام بخش از متن، نقل قول مستقیم است).

*نقل قول های مستقیم حداکثر تا ۴۰ کلمه در درون علامت نقل قول ”   “ و بیش از آن به صورت تورفتگی نوشته شود.

 ارجاعات درون متن

ارجاع به یک آیه از سوره قرآن: (بقره،5)

*ارجاع به نهج البلاغه: (نهج البلاغه: خطبه،50)

* به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.

*اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش منابع مقاله نیز درج شود.

* برای تاریخ های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود.1340 ق / 1998م

*در صورتی که از یک نویسنده در یک سال، دو اثر منتشر شده و در متن مورد استناد قرا رگرفته باشد، پس از ذکر سال انتشار با حروف (الف و ب ) برای منابع فارسی یا (a , b) برای منابع انگلیسی از هم متمایز گردند.

*اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.

*اگر تعداد نویسنده ها بیش از سه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و پس از آن از عبارت «و دیگران» استفاده شود.

* اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه ویرگول ؛ از هم جدا می شوند.

* در صورتی که نویسنده در متن به طور متوالی از یک منبع استفاده کرده باشد، باید نام منبع را تکرار کند (استفاده از عبارات: همان، همانجا، پیشین، همو نادرست است).

فهرست منابع پایانی

*** قرآن و نهج البلاغه به ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شده و در ردیف الفبایی قرار نمی گیرند.

*در بخش References که منابع به انگلیسی درج می شوند، نام خانوادگی نویسنده به صورت کامل، اما از نام نویسنده ، صرفا حرف اول درج می شود. مثال:Alston, W

* درج شناسه DOI برای مقالاتی که دارای این کد هستند، الزامی است.

* منابعی که در این بخش درج می شوند، حتما باید در متن استفاده شده باشند. (منابعی که صرفا برای مطالعه و آگاهی بیشتر مخاطب در متن معرفی شده اند، و در متن به آنها ارجاع داده نشده، نباید در بخش منابع درج شوند).

*نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

* اگر چند اثر از یک نویسنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند، حتما باید نام نویسنده درج شود، استفاده از خط تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.