اخبار شیعیان

نمایش همه

جلسه هیئت تحریریه فصلنامه معرفت شیعه

شیعیان در طول تاریخ، ادوار و اعصاری را گذرانده و تطورات و تحولاتی داشته و همواره ذیل چتر حمایت و سرپرستی امامان شیعه زیسته‌اند. «چیستی، چرایی و چگونگی» نقش امامان در هدایت، سرپرستی و رشد و تکامل عقاید شیعیان مسئله‌ای است که همواره مورد دقت و بررسی محققان تاریخ تشیع قرارگرفته است،