حجاب در ایران، کشاکش در میدان فلقه و سیاست

چکیده

کتاب حجاب (نظرگاه‌های تازه سه روحانی ایرانی) نوشته لوید ریجن، بیش از آنکه تحقیقی درباره حجاب و احکام آن باشد، روایتی از درهم‌تنیدگی سیاست و فقه در ایران پس از انقلاب اسلامی است. این کتاب چهار بخش دارد. بخش اول شرحی است از مهم‌ترین اصول استنباط احکام از نواندیشان دینی. موضوع سه فصل بعدی شرح زندگی، اندیشه فقهی و آرای شهید مرتضی مطهری(رح)، احمد قابل و محسن کدیور درباره حجاب است. در هر فصل بخشی از نوشته‌های هریک از این افراد درباره حجاب ترجمه شده و سایر مطالب مقدمه‌ای بر این گزیده‌هاست. مباحث کتاب به بررسی نظرات این سه نفر محدود نیست. از آرای بسیاری دیگر از نواندیشان دینی و حتی مقامات و سیاستمداران ایرانی نیز سخن به‌میان آمده است. کتاب همچنین به شکل مفصلی تاریخ حجاب و موضع‌گیری‌های سیاسی و تحولات اجتماعی مرتبط به آن را در دوران پس از انقلاب تا زمان نگارش کتاب روایت می‌کند. او بیش از آنکه درگیر شرح استدلال‌های فقهی درباره وجوب یا استحباب و اختیاری‌بودن حجاب باشد، آن را همچون مسئله‌ای اجتماعی و تاریخی در جامعه معاصر ایران می‌نگرد که ارتباط مستقیمی با تحولات سیاسی در این کشور داشته است. او می‌کوشد نشان دهد چگونه تحولات اجتماعی و سیاسی در تاریخ ایرانِ پس از انقلاب اسلامی به تحول در فتواها و بازاندیشی فقهی در موضوع حجاب انجامیده است. این مقاله صرفا گزارشی کوتاه از این کتاب است که افزون بر آشنایی با رویکردهای آکادمیای غرب به موضوع حجاب در ایران، زمینه نقد و ارزیابی علمی توسط صاحبنظران و کارشناسان این عرصه را فراهم می‌سازد.

کلید واژه‌ها: حجاب، ایران، لوید ریجن، روحانیت، حوزه علمیه

دیدگاه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *