قرآن پژوهی در غرب و سهم شیعه در آن

چکیده

رصد و شناخت ظرفیت‌های موجود در عرصه بین‌الملل در حوزه مطالعات قرآنی، اولین و مهم‌ترین گام در ورود جدی و فعال به گفتمان قرآن‌پژوهی غرب است. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های موجود این عرصه، مجلات و نشریاتی است که از سوی مراکز آکادمیک و علمی معتبر منتشر می‌شوند. یکی از این ظرفیت‌ها، مجله «مطالعات قرآنی سوآز» است که از سال 1999م. در انتشارات دانشگاه ادینبرو چاپ می‌شود. مقالات این نشریه به دو زبان انگلیسی و عربی و با هدف پرکردن شکاف میان دو گفتمان پژوهش مسلمان و غرب منتشر می‌شود. این مجله افزون بر مقالات، بخشی را به نقد کتاب و آثار جدید چاپ ‌شده در مورد قرآن اختصاص داده است. موضوعات و مقالات شیعی در این نشریه همچون دیگر نشریات و پژوهش‌های غربی، سهم اندکی را به‌خود اختصاص داده است؛ با این حال در یک دسته‌بندی اولیه، می‌توان مقالات شیعی این مجله را ذیل پنج موضوع کلی قرار داد؛ مناطق و کشور‌های شیعه (ایران، لبنان، عراق و…)، فرقه‌های شیعه (اسماعیلیه، زیدیه، متصوفه، اثناعشری)، مباحث علوم قرآنی شیعی (تاریخ قرآن، ساختار قرآن، تحریف قرآن و…)، تفاسیر شیعی (مفسران شیعه، مقایسه مفسران شیعه با اهل سنت و…) و مقالات مروری بر کتاب‌هایی که درباره شیعه نوشته شده است. در میان این گونه‌ها، بررسی و پژوهش درباره تفاسیر شیعی و مفسران شیعه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است و می‌توان سهم عمده‌ای را در میان مقالات شیعی این مجله به مباحث تفسیری اختصاص داد.کلیدواژه‌ها: مطالعات قرآنی، غرب، شیعه، مجله مطالعات قرآنی، تفسیر شیعه

دیدگاه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *